1-700-707-233 :מוקד מידע ארצי

מתוכן התקבלו חוות דעת של חברי קהילת עובדי התעשייה האווירית לישראל

הרשמה למשתמש חדש
על מנת לשמור על אמינות הדירוגים יש להירשם למערכת
-
למספר זה נתקשר כדי לקבל חוות דעתך לאחר השירות
"אגודת עובדי התעשייה האווירית לישראל אינה אחראית על הפרסום באתר מידרג. השירות וההמלצות המופיעים בו ניתנים כהטבה לעובד ואגודת העובדים אינה צד בעניין."